Bir Sayfa Seçin

Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER
Sigortacılık ve Aktüerya Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER (ABD Başkanı)

Arş .Gör. Taha KARTAL

Finans Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ECE (ABD Başkanı)

Arş. Gör. Kübra SAKA ILGIN