Bir Sayfa Seçin

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı iş gücü yetiştirmek amacıyla; küresel rekabetin gerektirdiği vasıflarla donanmış, geleceği bugünden tasarlayan ve buna yönelik çalışan lider öğretim kurumlarından biri haline gelmektir.

Misyonumuz

Öğrencilerimize, iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bilimsel araştırma ve geliştirmeyi yaşam tarzı olarak benimsemiş, çözümleyici, üstün nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için çağdaş eğitim ortamını sağlamak; Fakültemizi akademik ve öğrenim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde lider kurumlardan biri haline getirmektir.