Bir Sayfa Seçin

Mezuniyet İşlemleri

  • Mezuniyet durumunu sağlamış öğrenciler çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra, geçici mezuniyet belgeleri düzenlenir.
  • Fakültemiz tarafından düzenlenmiş olan Geçici mezuniyet belgesini e-devlet uygulamasından temin edebilirsiniz.
  • Diplomasını vekalet yoluyla almak isteyen öğrenciler, vekil tayin ettiği kişi tarafından vekalet belgesinin aslı  ve yukarıda belirtilen  belgelerin aslını getirmesi sureti  ile diplomayı alabilir.