Bir Sayfa Seçin

Erasmus Değişim Programı

Erasmus, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Programın amacı Avrupa da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiyede örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, varolan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Eğer;

–          Erzincan Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ya da Yüksek Lisans programlarından birine kayıtlı bir öğrenciysen,

–          Okuduğunuz programda (hazırlık hariç) birinci sınıf birinci dönemini bitirmiş durumdaysan,

–          Not ortalaman (AGNO) 4 lük sisteme göre Önlisans ve Lisans için 2.20 veya üzeri, Yüksek Lisans için 2.50 veya üzerinde ise,

–          En az “orta” derecede yabancı dil bilgin varsa ve

–          Erasmus Programına daha önce hiç katılmamışsan,

Erasmus öğrencisi olmaya uygunsun demektir!

Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50 si, yabancı dil bilgilerinin % 50 si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİADI-SOYADIDAHİLİ NOE-MAIL
İktisatArş.Gör. Aslı Cansın DOKER41141acdoker@erzincan.edu.tr
İşletmeArş.Gör. M. Sabri ŞİRİN41019sabri.sirin@erzincan.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiArş.Gör. Bilal KAYAOĞLU41172bkayaoglu@erzincan.edu.tr
Sosyal HizmetÖgr. Gör. K. İbrahim ZALANKÖY41035k.zalankoy@erzincan.edu.tr
Sağlık YönetimiArş.Gör. Elif AKKAŞ41040elif.akkas@erzincan.edu.tr
Bankacılık ve FinansArş. Gör. Kübra SAKA ILGIN41038kubra.saka@erzincan.edu.tr
BİRİM KOORDİNATÖRÜADI-SOYADIDAHİLİ NOE-MAIL
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra SADAKLIOĞLU41052hsadaklioglu@erzincan.edu.tr