Bir Sayfa Seçin

İşletme Bölümü

Bölüm Hakkında

İşletme bölümü; öğrencilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, çağın ihtiyaçlarına uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatan bir bölümdür.

Bölümümüz; genç, dinamik ve nitelikli öğretim üyesi ve elamanları ile öğrencilerine yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, hukuk ve analitik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölümümüz, yapılan akademik çalışmalar ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına nitelikli işgücü kazandırmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Selami GÜNEY

İşletme Bölüm Başkanı

İŞLETME BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM OLANAKLARI
A-GİRİŞİMCİLİK

*Erzincan Üniversitesi İşletme Bölümü’nde KOSGEB onaylı Girişimcilik dersi verilmektedir. Katılımcılar ders sonunda sertifika almaya hak kazanmaktadır.

C-KAMU SEKTÖRÜ

*Kaymakamlık

*İdari Hâkimlik

*Devlet Personel Uzman Yardımcısı

*Planlama Uzman Yardımcısı

*Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

*Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

*Gümrük Müfettiş Yardımcısı

*Gümrük Uzman Yardımcısı

*Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

*Hazine Uzman Yardımcısı

*Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

*Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı

*Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı

*Bakanlık Müfettiş Yardımcısı

*Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru

*Enerji Uzman Yardımcısı

*İl Planlama Uzman Yardımcısı

*Maliye Uzman Yardımcısı

*Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

*Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

*Gelir Uzman Yardımcısı

*Vergi Denetmen Yardımcısı

*Stajyer Gelirler Kontrolörü

*Hesap Uzman Yardımcısı

*Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

*Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

*Muhasebe Uzman Yardımcısı

*Muhasebe Denetmen Yardımcısı

*Maliye Müfettiş Yardımcısı

*Merkez Bankası Araştırmacı

*Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

*Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör

*Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

*Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı

*TSK Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay

B-ÖZEL SEKTÖR

* İşletme Yöneticisi

* Yöneticisi Asistanı

* İşletme Mühendisliği

* Halkla İlişkiler

* İnsan Kaynakları

* Bankacılık Finans

* Ar – Ge Departmanı

* Pazarlama Müdürü

* Pazarlamacı

* Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavir

*Sanayi Kuruluşları

*Turizm

*Danışmanlık Kuruluşları

*Denetim Şirketleri

*Sigorta Şirketleri

*Dış Ticaret Şirketleri

*Ulaştırma Şirketleri