Bir Sayfa Seçin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın siyasal ve yönetsel sorunlarını iyi tanıyıp tahlil edebilen, onlara çözümler üretebilen siyasetçi ve yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, özel ve kamu sektörünün yüksek verimli yönetici ihtiyacına en iyi cevap verebilecek yöneticilerinin yetiştirilmesi önde gelen amaçlarımız arasındadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, sosyal bilimler sahasında; özellikle siyaset, tarih ve sosyoloji branşlarını sevmeleri, araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmaları, onların fakültede daha başarılı olmalarını, dersleri daha iyi kavramalarını sağlamaktadır. Kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiştir. Bölüm, zenginleştirilmiş müfredatıyla kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası platformlarda, başta yöneticilik olmak üzere uzmanlık gerektiren değişik alanlarda istihdam edilebilecek nitelikte iyi seviyede yabancı dil bilen eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü diğer bölümlerden ayıran en önemli özellik, inter-disipliner yapısıdır. Kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiş  ve zenginleştirilmiş müfredatıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, her alanda istihdam edilebilecek nitelikte eleman yetiştiren ender bölümlerdendir.