Bir Sayfa Seçin

Sosyal Hizmet Bölümü

Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin amacı, her insanın doğasında var olan her bireyin güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, bireyin yaşam koşullarını mevcut şartların üzerine çıkarmak ve olası işlev bozukluğunu önlemektir. Sorun çözmeye, iyileştirmeye ve değişime odaklanan sosyal hizmet mesleği, birbiriyle ilişkili değer, kuram ve uygulama sistemini içermektedir.

Sosyal hizmet uzmanları toplumun herhangi bir biriminde ortaya çıkan engel, eşitsizlik ve adaletsizliği çalışma konusu edinmiştir. Hayatın normal işleyişi içinde ortaya çıkan kişisel ya da toplumsal sorunlara çözüm aradığı gibi, beklenmedik durumlarda ortaya çıkan toplumsal krizler ve acil durumlarda da sosyal hizmetin mesleki müdahaleleri bulunmaktadır.

Birey odaklı olmasına rağmen, bireyin içinde yaşadığı toplum, sosyal hizmet müdahalelerinin bütüncül olmasını gerektirmiştir.  Bu çerçevede sosyal hizmet müdahale alanı, topluma yönelik sosyal politika geliştirme ve planlama yapmayı da kapsamaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümünden Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları “Sosyal Çalışmacı” ünvanını alarak aşağıda isimleri belirtilen kurumlarda iş imkanı bulmaktadırlar.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • GAP Kırsal ve Kentsel Toplum Kalkınması Gibi Projeler
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • İşçi ve İş Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Üniversitelerin Mediko-Sosyal Servisleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sivil Toplum Örgütleri