Bir Sayfa Seçin

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Programının Amacı

Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.

Sağlık Yöneticisinin Özellikleri

Sağlık işletmelerinin diğer işletmelerden farklı olduğunu ayırt edebilen,

Ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili,

Tıbbi deontolojiyi özümsemiş,

Sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen,

İletişim becerilerine sahip,

Yöneticilik özelliklerine sahip (planlama, organize etme, liderlik, koordinasyon ve kontrol),

Stratejik düşünebilen, vizyon sahibi,

Çatışma yönetimi ve problem çözme becerileri olan,

Yönetim fonksiyonlarına (hizmet üretimi, tedarik, stok yönetimi, pazarlama, finansman, muhasebe, güvenlik vb) hakim olan PROFESYONELLERDİR.

Mezunların Çalışma Alanları

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı ile “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilen Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının önde gelen çalışma alanları şunlardır;

Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri
Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar
Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları
Kamu ve özel sektör hastaneleri
İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları
Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları