Bir Sayfa Seçin

Bankacılık ve Finans Bölüm Tanıtımı

Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı öğrencilerinin uluslararası işletmelerin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarına uygun yönetim konularında daha iyi analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamaktır. Rekabetin giderek arttığı işletmelerde ihtiyaç duyulan analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır. Program, öğrencilere temel bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler sunarak akademik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunacaktır.

Programın ana hedefi, gerekli teorik / pratik bilgi ve becerileri olan öğrenciler yetiştirerek mali sektörün etkinliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmektir. Bu amaçla hem  ihtiyaçlarını takip edebilmek için sektör ile yakın ilişki geliştirir hem de sektörün tekrarlayan sorunlarını kendi geliştirdiği yenilikçi ve analitik yöntemlerle çözmeyi amaçlar.Program aynı zamanda öğrencilere etik değerler ve sosyal sorumluluk aşılamayı kendine bir görev kabul eder.  

Program bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe çalışmayı planlayan kişiler için hem akademik hem de pratik eğitim vermektedir. Ayrıca kendi kariyerlerinde ilerlemek için bilgilerini geliştirmek/yenilemek isteyen finans kurumu profesyonelleri de programın hedef kitlesi içindedir. Program; kurumsal finansman, finansal danışmanlık, ticari ya da yatırım bankacılığı, sigorta, risk yönetimi, türev piyasalar ve ilgili alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.  

Bankacılık ve Finans Programı dört (4) yıllık bir programdır. Mezun olmak için, bir öğrenci dört yıllık dönemde 240 krediyi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Akademik eğitim; öğrencilerin etkin katılımını teşvik eden vaka analizleri, bilgisayar atölyeleri, web tabanlı çalışmalar, danışman yönetiminde bağımsız çalışmalar gibi yöntemler ve finansal kurumlarda staj imkanları ile desteklenmektedir.