Bir Sayfa Seçin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasal sistemler ve siyasi davranış gibi konuların teorik analizi ve de kamu politikalarının yapımı, pratiğe dökülmesi, geribildirimi gibi aşamaları inceler. Devlet ve toplumun karar alma sürecinde rol oynayan yürütme, yasama, yargı ve sivil toplum örgütleri gibi ana aktörlerinin ve kurumlarının detaylı incelemelerinin yanında Türkiye’de Siyaset ve Devlet, Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi, Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları gibi dersler müfredatta yer alır.

Zengin perspektifli ana bölüm derslerinin yanında psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi diğer sosyal bilimler disiplinlerinin de incelenmesine olanak tanıyan seçmeli dersler öğrencilerin çağdaş eğitimin asıl unsurları olan etkili iletişim, yazı ile ifade ve eleştirel bakış kabiliyetlerini geliştirmelerini amaçlar. Bunun yanında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminin amacı öğrencinin gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olarak, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal yapının modernizasyonunda ve küreselleşen yeni dünya düzenine adaptasyonunda yapıcı rol oynayabilecek açık görüşlü ve girişken bireylerin yetişmesidir.