Bir Sayfa Seçin

Sağlık Yönetimi Bölüm Tanıtımı

Sağlık Yönetimi Programının Amacı

Sağlık Yönetimi Bölümü gerek lisans gerekse de lisansüstü programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kendine güvenen, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran – sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili mesleki düzeyde iyi kullanan, girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık, mesleki etik ilkelerine bağlı ,nitelikli, profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. 

Sağlık Yöneticisinin Özellikleri

Sağlık işletmelerinin diğer işletmelerden farklı olduğunu ayırt edebilen,

Ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili,

Tıbbi deontolojiyi özümsemiş,

Sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen,

İletişim becerilerine sahip,

Yöneticilik özelliklerine sahip (planlama, organize etme, liderlik, koordinasyon ve kontrol),

Stratejik düşünebilen, vizyon sahibi,

Çatışma yönetimi ve problem çözme becerileri olan,

Yönetim fonksiyonlarına (hizmet üretimi, tedarik, stok yönetimi, pazarlama, finansman, muhasebe, güvenlik vb) hakim olan PROFESYONELLERDİR.

Mezunların Çalışma Alanları

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı ile “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilen Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının önde gelen çalışma alanları şunlardır;

Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri
Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar
Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları
Kamu ve özel sektör hastaneleri
İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları
Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları